“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası Sohbetler – Kur’ani İlkeler (14/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler – Kur’ani İlkeler (14/05/2019)