Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

İbadetlerde Sabır – Ahlak ve Erdemler 17. Bölüm

İbadetlerde Sabır – Ahlak ve Erdemler 17. Bölüm