“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

O’na Doğru 26. Bölüm / Yalakalık Güzel Ahlak Değildir

O’na Doğru 26. Bölüm / Yalakalık Güzel Ahlak Değildir