Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 9 RAMAZAN (15/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 9 RAMAZAN (15/05/2019)