Eğer yumuşaklık bir mahlûk olsaydı, Allah Teâla’nın yarattıkları arasında ondan daha güzel bir şey olmadığı görülürdü. Kuleynî, C. 2, s. 120, Hadis 13. Hz. Muhammed (s.a.a)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)