Odalarınızı örümcek ağlarından temizleyin, çünkü onları bırakmak fakirlik meydana getirir. Vesail’uş-Şia, 3/575/2 İmam Ali (a.s)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)