Komşunun hürmetini korumak anneye saygı göstermek gibidir.Kafi, c. 2, s. 666 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)

Kur’an’ın Ölümle Uyarması (20/06/2019)