“Hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir. Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır.” Bakara, 269

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (9) (20/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (9) (20/07/2019)