Birçok sözün cevabı sükuttur.Gurer-ul Hikem, s. 225 İmam Ali (a.s)

Akaid4-Materyalizme Göre Din

Akaid4-Materyalizme Göre Din