Allah bir kimseyi severse, onu sakinlik-vakar ve sabırlı ve tahammüllü olmakla süsler. Gurer-ul Hikem, h. 4099 İmam Ali (a.s)

Nefs-i Emmare – Ahlak ve Erdemler 13. Bölüm

Nefs-i Emmare – Ahlak ve Erdemler 13. Bölüm