“İnsanların en akıllısı insanlarla en çok iyi geçinendir.” Emali’es-Seduk, 28/4 Resulullah (s.a.a)

İnsan-ı Kamil ve Özellikleri

İnsan-ı Kamil ve Özellikleri