Her kim tutumlu ve kanaatkar olursa nimet kendisi için baki kalır ve her kim de savurganlık ve israfa sürüklenirse ondan nimetler zail olur. el-Bihar, 78/327/4 İmam Musa Kazım (a.s)

Hz.Zeyneb’in(s.a) Kutlu Doğumu

Hz.Zeyneb’in(s.a) Kutlu Doğumu