Salih çocuk güzel kokulu cennet çiçeklerinden bir çiçektir. el-Kafi, 6/3/10 Hz. Muhammed (s.a.a)

23- Allah’ın Sıfatı-4

23- Allah’ın Sıfatı-4