Eğer cahil sussaydı insanlar ihtilafa düşmezlerdi. el-Bihar, 78/81/75 İmam Ali (a.s)

23- Allah’ın Sıfatı-4

23- Allah’ın Sıfatı-4