“Allah korkusundan ağlamak kalbi nurlandırır ve insanı günaha alışmaktan korur.” Gurer’ul-Hikem, 2016 İmam Ali (a.s)

23- Allah’ın Sıfatı-4

23- Allah’ın Sıfatı-4