Ne mutlu sabırlı fakirlere! Onlar göklerin ve yerin melekutunu görenlerdir. el-Kafi, 2/263/13 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) Beş Önemli Tavsiye (15/08/2019)

İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) Beş Önemli Tavsiye (15/08/2019)