Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez. Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) Beş Önemli Tavsiye (15/08/2019)

İmam Muhammed Bakır’dan (a.s) Beş Önemli Tavsiye (15/08/2019)