Allah’ı sizlere verdiği nimetler için, beni, Allah’ı sevdiğiniz için ve Ehl-i Beyt’imi de benim için sevin. İlel’uş-Şerayi’, 140/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Sonrası Sohbetler (14/06/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler (14/06/2019)