Eğer yumuşaklık bir mahlûk olsaydı, Allah Teâla’nın yarattıkları arasında ondan daha güzel bir şey olmadığı görülürdü. Kuleynî, C. 2, s. 120, Hadis 13. Hz. Muhammed (s.a.a)

Sabır – Ahlak ve Erdemler 14. Bölüm

Sabır – Ahlak ve Erdemler 14. Bölüm