Kocasının kötü ahlakı karşısında sabreden kadına Allah Asiye binti Muzahim’in sevabını bağışlar. el-Bihar, 103/247/30 Hz. Muhammed (s.a.a)

2018 – 6 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi

2018 – 6 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi