Eğer yumuşaklık bir mahlûk olsaydı, Allah Teâla’nın yarattıkları arasında ondan daha güzel bir şey olmadığı görülürdü. Kuleynî, C. 2, s. 120, Hadis 13. Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Zeynülabidin’in (a.s) Evlatlar Hakkındaki Duası (07/08/2019)

İmam Zeynülabidin’in (a.s) Evlatlar Hakkındaki Duası (07/08/2019)