Ömrün hakkında dirhem ve dinarından daha çok cimri davran.”(Mekarimü’l-Ahlak, c.2, s.363) Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Zeynülabidin’in (a.s) Evlatlar Hakkındaki Duası (07/08/2019)

İmam Zeynülabidin’in (a.s) Evlatlar Hakkındaki Duası (07/08/2019)