Ümmetimden en iyi erkekler, ailesine zorluk çıkarmayan; onlara şefkatli davranıp zulmetmeyen kimsedir. Mekarimü’l-Ahlak, s.216 Hz. Muhammed (s.a.a)

Can-ı Şirin / Ayetullah Seyyid Ali Hamenei

Can-ı Şirin / Ayetullah Seyyid Ali Hamenei