Müslümanlar kardeştir. Kanları eşittir. En düşükleri de eman verebilir. Onlar başkaları karşısında tek bir el gibidirler. el-Bihar, 100/46/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

Peygamber’den (s.a.a) Nasihatlar

Peygamber’den (s.a.a) Nasihatlar