Mükafatı en çabuk ulaşan hayır, başkalarına iyilik yapmaktır. Cezası en çabuk ulaşan kötülük ise, azgınlık yapmak-başkalarının hakkını çiğnemektir.Hisal, s. 110 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 128. Bölüm 18.06.2020

Hikmet İklimi 128. Bölüm 18.06.2020