İlimsiz amel eden, ıslahtan-düzeltmekten ziyade ifsad eder-bozar. (Tuhefü’l-Ukul, s.47) İmam Muhammed Taki (a.s)

22- Allah’ın Sıfatı-3

22- Allah’ın Sıfatı-3