“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 7. Bölüm

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 7. Bölüm