Muttakiler efendilerdir; fakihler önderlerdir ve onlarla birlikte (istifade için) oturmak ibadettir. (El-Emali -Şeyh Tusi-, s.225) İmam Ali (a.s)

İmam Hadi’nin (a.s) Şehadeti

İmam Hadi’nin (a.s) Şehadeti