Çok yemeye ve içmeye alışan kimse katı kalpli olur. Mustedreku’l-Vesâil, C. 1, s. 213. Hz. Muhammed (s.a.a)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 5 (26/04/2019)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 5 (26/04/2019)