Güzelliğin afeti gururdur. el-Bihar, 77/59/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Zehra’nın Viladeti

Hz. Zehra’nın Viladeti