Ailesinin geçimini kazanmak için zahmet çeken kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. el-Bihar, 103/13/59 Hz. Muhammed (s.a.a)

İyilik ve Allah’tan Çekinmek

İyilik ve Allah’tan Çekinmek