“Denizler kaynaştığı zaman…” İnfitar, 3

İyilik ve Allah’tan Çekinmek

İyilik ve Allah’tan Çekinmek