Duada önce övmek, sonra günahını itiraf etmek ve sonra da icabet edilmesini istemek gerekir. ed- Ed- Da’vat li’r Ravendi, s. 318/23 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Hz Muhammed (s.a.a) ve Görevleri

Hz Muhammed (s.a.a) ve Görevleri