Her kim Müslüman kardeşini aldatırsa, Allah rızkından bereketini kaldırır, hayatı kendisine bozar ve onu kendi haline bırakır. el-Bihar, 76/365/30 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz Muhammed (s.a.a) ve Görevleri

Hz Muhammed (s.a.a) ve Görevleri