“Güzel ahlak dostluğu kökleştirir.” el-Bihar, 71/148/71 Resulullah (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 9. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 2

Ramazan Fıkhı 9. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 2