Ümmetimin çoğu, iki içi boş şeyden dolayı ateşe girer: Karın ve tenasül organı. el-Kafi, 2/79/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 9. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 2

Ramazan Fıkhı 9. Bölüm / Orucu Bozan Şeyler Nelerdir? 2