“Güzel ahlak üç şeydedir Haramlardan sakınmada, helal rızık talep etmede ve ailesinin refahını sağlamada.” el-Bihar, 71/394/63 İmam Ali (a.s)

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü