Amellerin en üstünü nefsini yapmaya mecbur kıldığın ameldir. el-Bihar, 78/69/20 Kutsî Hadis

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü