“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü

Cihad’ı Ekberde İlmin Rolü