Allah’ın zikrini duyan kimse onu zikreden kimsedir. Gurer’ul Hikem, 5579 İmam Ali (a.s)

Şia’ya Yönelik Eleştirilere Cevap

Şia’ya Yönelik Eleştirilere Cevap