Salih çocuk güzel kokulu cennet çiçeklerinden bir çiçektir. el-Kafi, 6/3/10 Hz. Muhammed (s.a.a)

Akaid5-Allah Tasavvuru-1

Akaid5-Allah Tasavvuru-1