Düşünce, amellerin güzelliğini ve çirkinliğini gösteren bir aynadır. Gureru’l-Hikem Dureru’l-Kilem, s. 57. İmam Ali (a.s)

Akaid5-Allah Tasavvuru-1

Akaid5-Allah Tasavvuru-1