“Vezirlerin afeti kötü tabiatlı olmaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3929 İmam Ali (a.s)

Uhud Savaşı