Küfrün en hafifi, Müslüman kardeşinden bir sözü işitip, onu saklayarak onunla kardeşini utandırmak istemektir.Vesail’ul-Şia, C.17, S. 211 Hz. Muhammed (s.a.a)

45- Allah Resulunun Güzel Ahlakı

45- Allah Resulunun Güzel Ahlakı