Allah-u Teala şekil ve mallarınıza bakmaz, kalp ve amellerinize bakar ancak.Bihar’ul- Envar c. 77, s. 88. Hz. Muhammed (s.a.a)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte – Orucun Fayda Ve Hikmetleri (04/05/2019)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte – Orucun Fayda Ve Hikmetleri (04/05/2019)