Şüphesiz güzel ahlaklı insanın, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçiren kimse gibi sevabı vardır. el-Kafi, 2/100/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte – Orucun Fayda Ve Hikmetleri (04/05/2019)

Kur’an Talebeleriyle Birlikte – Orucun Fayda Ve Hikmetleri (04/05/2019)