“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

Duanın Önemi

Duanın Önemi