Rabbim bana farzları eda etmeyi emrettiği gibi insanlarla iyi geçinmeyi de emretmiştir. el-Bihar, 2/117/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

2018 – 8 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi

2018 – 8 Muharrem – Kevser Ehlibeyt Mescidi