Mümin, ailesinin arzu ettiği yemeği yiyendir, münafık ise ailesi onun arzu ettiği yiyen kimsedir.Kafi, c. 4, s. 12 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (4) (08/07/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (4) (08/07/2019)