Cömert kimse Allah’a, insanlara ve cennete yakındır. el-Bihar, 73/308/37 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)