İnsanoğlu yaşlandıkça onda iki şey gençleşir: Mal hırsı ve yaşama hırsı. el-Hisal, 73/112 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)