Ümmetimden hazır ve gayip olanlara tavsiye ediyorum ki Müslüman’ın davetini beş mil öteden de olsa kabul etsinler. Zira bu dinin bir parçasıdır. el-Mehasin, 2/180/1510 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (6) (16/07/2019)