Çok mağfiret dileyin. Zira aziz ve celil olan Allah sizleri bağışlamak istediği için sizlere mağfiret dilemeyi öğretmiştir. Tenbih’ul Havatir, 1/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

Şehit Mutahhari’nin Hayatı

Şehit Mutahhari’nin Hayatı