“Nefsani istekler ve şehvet sebebiyle akıl ortadan gider.” Gurer’ul-Hikem, 5180 İmam Ali (a.s)

Kuran-da Oruç

Kuran-da Oruç