Kendisini tanımayan kimse, kurtuluş yolundan uzaklaşmış, cehalet ve dalalet yoluna ayak basmış olur. Gurer’ul-Hikem, 9034 İmam Ali (a.s)

Hz. Fatıma’nın Şehadeti – 2

Hz. Fatıma’nın Şehadeti – 2