“İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu benden acele istemeyin.” Enbiya, 37

5- Doğru Allah Tasavvuru

5- Doğru Allah Tasavvuru