Misafirlik bir gün, iki gün ve üç gündür. Ondan sonra kendisine ne verilirse sadaka sayılır. el-Kafi, 6/283/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

25- Ümidi Güçlendiren Faktörler

25- Ümidi Güçlendiren Faktörler