İsrafta bir hayır yoktur, hayırlı işlerde ise israf yoktur. el-Bihar, 77/165/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 24. Bölüm / Oruçlu Kişi İçin Mekruh Olan Durumlar

Ramazan Fıkhı 24. Bölüm / Oruçlu Kişi İçin Mekruh Olan Durumlar