Kendini eğitip terbiye eden kimse, insanları eğitip terbiye eden kimseden daha çok ululanmaya layıktır. el-Bihar, 2/56/33 İmam Ali (a.s)

Ahlak ve Erdemler 39. Bölüm

Ahlak ve Erdemler 39. Bölüm