“Ahdi bozduklarında Allah onlara düşmanlarını hakim kılar.” el-Bihar, 100/46/3 Resulullah (s.a.a)

Dini Sohbet; Hidayet Yolu İslam

Dini Sohbet; Hidayet Yolu İslam