“Ahdi bozduklarında Allah onlara düşmanlarını hakim kılar.” el-Bihar, 100/46/3 Resulullah (s.a.a)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)