Her kim tutumlu ve kanaatkar olursa nimet kendisi için baki kalır ve her kim de savurganlık ve israfa sürüklenirse ondan nimetler zail olur. el-Bihar, 78/327/4 İmam Musa Kazım (a.s)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)