Kızlar (ebeveynleri için) bâkiyâtu’s-sâlihattır(kalıcı iyiliklerdir). Vesâilu’ş-Şia, C. 15, s. 115, Hadis 17700. Hz. Muhammed (s.a.a)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)