Yolculuğa-seyahate çıkın; zira bununla bir mal elde edemeseniz bile tecrübi aklınız çoğalmış olur.(Mekarimü’l-Ahlak, s.240) Hz. Muhammed (s.a.a)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)

İslam’da Dilin Önemi ve Susma (Ders:2)