Ameli, ilmi, sevgisi, gazabı, alışı, terk edişi, konuşması, susması, davranışları ve sözleri Allah’a halis/özgü olanlara ne mutlu! (Bihar’ul-Envar, c. 77, s. 289) İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)