Günaha bulaşmış cömert bir genç, aziz ve celil olan Allah katında cimri yaşlı abitten daha sevimlidir. el-Bihar, 73/307/34 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)