“Allah korkusundan ağlamak, rahmet anahtarıdır.” Gurer’ul-Hikem, 2051 İmam Ali (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 15 RAMAZAN (21/05/2019)