İnsanın kalbine kibirden bir şey girince mutlaka aklından bir şey azalır. el-Bihar, 78/186/16 İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Akaid10-Düzen Delili

Akaid10-Düzen Delili