Rahatlığında kendini Allah’a tanıt ki şiddetli sıkıntı anında seni tanısın. el-Bihar, 77/87/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

10- Arkadaşlıkta İyilik ve Kötülüğün Ölçüsü

10- Arkadaşlıkta İyilik ve Kötülüğün Ölçüsü