“Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O’dur. Bu, O’nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O’nundur. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” Rum, 27

Dilin Afeti; Boş ve Gereksiz Yere Konuşma (Ders:1)

Dilin Afeti; Boş ve Gereksiz Yere Konuşma (Ders:1)